Zmieniamy się dla Was!

W piątek 24 lutego odbyło się kolejne walne zebranie stowarzyszenia. Tym razem obradowaliśmy w trybie zdalnym.

Głównym tematem spotkania była zmiana nazwy oraz statutu stowarzyszenia w sposób uwzględniający równowagę płci. Od wczoraj nasza organizacja nazywa się Stowarzyszenie Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury. Ponadto wszystkie zapisy statutu dotyczące osób wchodzących w skład stowarzyszenia uwzględniają feminatywy. Po weekendzie zgłosimy zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. W najbliższych dniach udostępnimy zaktualizowany wzór deklaracji i członkowskiej i zaprosimy kandydatów i kandydatki do stowarzyszenia.

Fot. Joanna Szamota/blackgrain.pl/

Scroll to Top
Skip to content