Agnieszka Sech-Brzóska

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Od 2015 roku pełni funkcję dyrektorki nowopowstałego Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej k. Bielsko-Białej, gdzie aktywizuje lokalną społeczność, angażuje innych do działania, pracuje nad integracją mieszkańców gminy, współpracując z licznymi stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami, szkołami i przedszkolami. W swojej działalności na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, zachęca mieszkańców do rozwoju pasji, wspiera talenty i lokalnych twórców oraz twórczynie, ale też promuje turystykę i dziedzictwo kulturowe

Pochodzi z małej miejscowości w centralnej Polsce, jest ciekawa świata i ludzi. Po pracy w Warszawie, Londynie, Szczawnicy na stałe osiadła w przepięknej Bystrej, która jest teraz jej miejscem na ziemi.

Scroll to Top
Skip to content