Karolina Miżyńska

Absolwentka psychologii, podyplomowych Studiów Public Relations na UŁ oraz Gender Studies na UMK w Toruniu. Animatorka kultury i trenerka, przez wiele lat prowadziła szkolenia i coaching dla młodzieży. Absolwentka Szkoły Liderów Miast (edycja 2018/2019 w Zgierzu, Łodzi i Pabianicach) oraz XVI edycji Programu Szkoła Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Tworzyła i trzynaście lat kierowała Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, wyjątkową placówką z inspirującą ofertą dla dzieci i młodzieży, będącą przykładem dobrych praktyk w działaniu samorządowej instytucji kultury. Obecnie – dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury Stary Młyn w  Zgierzu, nowoczesnej instytucji kultury z kinem, galerią sztuki oraz bogatą ofertą programową z zakresu edukacji artystycznej.

Jest autorką, koordynatorką wyróżnianych projektów młodzieżowych, kulturotwórczych i lokalnych inicjatyw, angażujących różne środowiska. 

Absolutnie zakochana w swoim mieście – Zgierzu, gdzie angażuje się w inicjatywy związane z rozwojem miasta i budowaniem jego dobrego wizerunku. W 2020 roku była członkinią Zespołu Miejskiego przy Prezydencie Miasta Zgierza, którego zadaniem było opracowanie kompletnej koncepcji projektu pn. „Zgierz – miastem marzeń” w konkursie organizowanym w ramach Programu „Rozwój lokalny”, współfinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. Od września 2022 roku, w ramach jednego z przedsięwzięć ww. projektu, koordynuje tworzenie i proces wdrażania Polityki Młodzieżowej Gminy Miasto Zgierz, które mają określić kierunki działań w obszarze aktywizacji i rozwoju młodzieży. Proces ten odbywa się na zasadzie szerokiego włączania młodych zgierzan i zgierzanek, z wykorzystaniem nowoczesnych i przyjaznych metod partycypacji społecznej.

Poza tym też wielka entuzjastka feminatywów,, angażująca się w równościowe i prokobiece aktywności. 

Scroll to Top
Skip to content