Piotr Szafrański

Dyrektor z 13-letnim stażem. Zarządzał Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie w latach 2010 – 2021. Od 2021 jest dyrektorem w Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Absolwent XV edycji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ukończył też  studia Zarządzanie instytucjami kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W roku 2022 został przyjęty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie i jako twórca ludowy specjalizuje się w wykonywaniu kroszonki opolskiej i haftów śląskich. W roku 2023 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pt. „Hafty Śląskie”

W kręgu jego zainteresowań są tradycje, zwyczaje, rękodzieło, gwara Górnego Śląska oraz pszczelarstwo. 

Scroll to Top
Skip to content