Paweł Kamiński

Dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek we Wrocławiu. Menedżer i animator kultury z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami kultury. Jest ekspertem w dziedzinie funkcjonowania instytucji kultury, autorem książki „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” oraz “Bibliotek publiczna. Instrukcja obsługi”, a także licznych publikacji specjalistycznych a także naukowych z zakresu zarządzania w kulturze i ekonomii kultury.

Jest współautorem „Koncepcji polityki kulturalnej na Dolnym Śląsku na lata 2021-2026” i członkiem zespołu eksperckiego Strategia Wrocławia 2025. Redaguje serwis internetowy MenedżerKultury.pl.

Z wykształcenia socjolog i specjalista z zakresu zarządzania. Ukończył studia doktoranckie z ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Absolwent licznych szkoleń i kursów, w tym m. in. Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkoły Tutoringu Fundacji Szkoła Liderów oraz Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Uczestniczył w różnorodnych projektach w obszarze kultury, w tym m. in. jako animator/ekspert udzielający wsparcia beneficjentom w Programie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum Kultury, był koordynatorem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk. Wielokrotnie był członkiem zespołów sterujących programów dotacyjnych: Kultura dostępna (MKiDN) oraz Kultura – Interwencje (NCK). Współpracuje jako wykładowca z Dolnośląską Szkołą Wyższą.

Scroll to Top
Skip to content