Justyna Prajs

Pedagożka, animatorka i menadżerka kultury, nauczycielka języka polskiego i matematyki. W latach 2015 – 2020 dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, obecnie Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym, instruktorka ZHP. Jest mgr filologii polskiej (UMK Toruń), ukończyła studia podyplomowe: logopedia, pedagogika rewalidacyjna, korekcyjno-kompensacyjna oraz matematyka (WS w Płocku), warsztaty dramy (BDK Brodnica), warsztaty animacji kultury (WOAK Toruń). Posiad bogate doświadczenia jako nauczycielka – 12 lat stażu w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku, 5 lat pracy w Zespole Szkół w Jabłonowie Pom. 

Jest absolwentką XV edycji programu Liderzy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 2015 roku organizuje Misterium Męki Pańskiej na Wzgórzu Zamkowym Sióstr Pasterek – plenerowy spektakl, w którym występuje co roku ok. 100 mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego. Organizowała i koordynowała wiele akcji społecznych i charytatywnych. Jest współautorką historycznych publikacji: „Do korzeni”, „Jabłonowiacy na frontach II wojny światowej”, „Opowiedziane”, „Płowęż – ludzie, tradycja, historia”, „By nie zatarł czas. Wspomnienia Eryki Okrój”, „Buk Góralski 1939 – zbrodnie niemieckie”. Współtworzyła i koordynowała kilkanaście projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z NCK, MKiDN i z IT, w tym – mających na celu zachowanie od zapomnienia historii lokalnej: 

– Do korzeni 2018, Ocalić od zapomnienia 2019, 

– Powrót do przeszłości 2020, 

– Lato w teatrze: „Odjaaazd” 2017, „Nie nasza bajka” 2021, „Kolej na nas” 2022. 

Jest dwukrotną beneficjentką programu „Bardzo Młoda Kultura” (2017 i 2020). Założycielką musicalowej grupy Pod Niebem działającej od 2016 roku. Autorką wielu scenariuszy, tekstów piosenek, reżyserką i kierowniczką literacką spektakli teatralnych: „Pod niebem”, „Mały koniec świata”, „Otwórz”, „Nie nasza bajka”, „Myślisz, że to łatwe?”. 

Od 2022 roku jest animatorką w programie Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”. Od 2021 roku współpracuje z Miejskim Centrum Kultury przy ocenie wniosków w programach „Bardzo Młoda Kultura” oraz „Kooperacje Fordon”. Współpracowała z Miejskim Centrum Kultury przy organizacji I Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej, które odbyło się w Wądzyniu we wrześniu 2022 roku, a także przy pilotażowym programie CampArt.

Scroll to Top
Skip to content