Nowe otwarcie w stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury wybrało nowe władze. To sygnał, że organizacja powraca do gry, wzmocniona o nowe liderki i nowych liderów.

W miniony weekend w Milanówku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury. Podczas zebrania podsumowano dotychczasową działalność stowarzyszenia oraz wybrano nowe władze. Prezesem Stowarzyszenia został ponownie Paweł Kamiński. W skład zarządu weszli: Aneta Majak, Karolina Miżyńska, Agnieszka Janczewska Pytlik, Piotr Szafrański, Przemysław Waczyński. W skład komisji rewizyjnej weszli: Justyna Prajs, Agnieszka Sech-Brzóska i Łukasz Molski.

– Przy zaangażowaniu doświadczonych liderek i liderów z całego kraju będziemy budować silną organizację o zasięgu ogólnopolskim, co było naszym zamysłem od momentu założenia stowarzyszenia w 2014 roku – mówi Paweł Kamiński.

Wiadomość o „reaktywacji” stowarzyszenia wywołała liczne reakcje w mediach społecznościowych oraz zapytania o możliwość wstąpienia w jego szeregi. Jak podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia, w najbliższych tygodniach priorytetem będą sprawy organizacyjne, w tym aktualizacja statutu oraz korekta nazwy stowarzyszenia w sposób uwzględniający równowagę płci. Po wprowadzeniu tych zmian przeprowadzona zostanie kampania mająca na celu zwiększenie liczby członków i członkiń i zbudowanie szerokiej bazy dla stowarzyszenia. To nie oznacza jednak, że stowarzyszenie nie będzie w tej chwili przyjmować deklaracji członkowskich. Osoby zainteresowane członkostwem mogą się kontaktować ze stowarzyszeniem e-mailowo: stowarzyszenie@instytucjekultury.org.

Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury powstało w 2014 r. we Wrocławiu z inicjatywy dyrektorów domów, ośrodków i centrów kultury z Dolnego Śląska oraz innych województw. Jego głównym celem jest reprezentowanie interesów środowiska kadr kultury, w szczególności domów, ośrodków i centrów kultury, a także popularyzacja dobrych praktyk w działalności kulturalnej i zarządzaniu kulturą oraz budowanie pozytywnego wizerunku instytucji kultury i kadr kultury.

Na podstawie: menedżerkultury.pl

Fot. Joanna Szamota/blackgrain.pl/

Scroll to Top
Skip to content