Spotkajmy się przy Wiejskiej!

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego podzielimy się naszymi przemyśleniami i wnioskami dotyczącymi głównych problemów, deficytów i potrzeb sektora kultury z perspektywy lokalnych instytucji kultury, w szczególności domów, ośrodków i centrów kultury.  

Chcemy również zaprezentować możliwe konkretne rozwiązania wypracowane przez nasze środowisko. Jednym z nich będzie projekt Ustawy w sprawie zmiany Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wraz z uzasadnieniem.

Jeśli jesteś członkiem_członkinią lub sympatykiem_sympatyczką Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury i utożsamiasz się z naszymi propozycjami zgłoś się do udziału w spotkaniu! Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza.

Liczba miejsc jest ściśle ograniczona! Twój udział w spotkaniu zostanie potwierdzony e-mailowo i telefonicznie.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Fundacji Szkoła Liderów przy ul. Wiejskiej 12A w Warszawie – w niemal bezpośrednim sąsiedztwie Kancelarii Prezydenta RP oraz siedziby Sejmu i Senatu RP. 

Przewidujemy, że spotkanie potrwa od godz. 11:00 do 14.00. Po godz. 14.00 zapraszamy na rozmowy nieformalne w kawiarni “Czytelnik”, która znajduje się w tym samym budynku.

Fot. Adrian Grycuk (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 pl)

Scroll to Top
Skip to content