Wystąpiliśmy do premiera i ministrów!

W Stowarzyszeniu Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury wiele się w tym roku działo. Postanowiliśmy zakończyć rok mocnym akcentem!

Napisaliśmy do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk oraz Ministry do spraw Równości Katarzyny Kotuli.

Wystąpienia do każdego z nich mają zróżnicowany charakter, ze względu na różne zakresy ich odpowiedzialności. Uznaliśmy, że adresatem naszych postulatów nie może być jedynie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ nie wszystkie sprawy związane z kulturą leżą w jego kompetencjach, a kultura to sprawa całego państwa. Uważamy również, że poprawa sytuacji w polskiej kulturze wymaga wykracza poza kompetencje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wymaga skoordynowanych działań różnych resortów. 

W związku z tym Premierowi Donaldowi Tuskowi sugerujemy powołanie międzyresortowego zespołu do spraw zmian w kulturze, którego celem miałoby być wypracowanie rozwiązań służących poprawie warunków funkcjonowania sektora kultury w Polsce. Zwracamy też uwagę, że oczekiwane i potrzebne podwyżki dla nauczycieli i sfery budżetowej dotyczą jedynie wybranych grup zawodowych i pomijają istotne grupy pracowników i pracowniczek sektora kultury, w szczególności pracowników i pracowniczek samorządowych instytucji kultury, w tym: animatorów/animatorek i menedżerów/menedżerek kultury, instruktorów/instruktorek zajęć artystycznych, bibliotekarzy/bibliotekarek, specjalistów/specjalistek, pracowników/pracownic obsługi czy też pracowników/pracownic  technicznych i porządkowych. 

Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiejowi Sienkiewiczowi zwracamy uwagę m. in. na liczne dysfunkcje otoczenia prawnego, w którym funkcjonują samorządowe instytucje kultury, bowiem od wielu lat mamy do czynienia z sytuacją, w której źródłem prawa w coraz większym stopniu jest orzecznictwo sądów administracyjnych, nie zaś tekst samej Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszce Dziemianowicz-Bąk zwracamy uwagę m. in. na rażąco niski poziom wynagrodzeń w kulturze, spłaszczanie wynagrodzeń w związku z podnoszeniem minimalnego wynagrodzenia oraz brak regulacji wymuszających wzrost wynagrodzeń w kulturze.

Ministrze do spraw Równości Katarzynie Kotuli zwracamy uwagę przede wszystkim na systemowe nierówności dotykające instytucje kultury oraz ich pracowników i pracowniczki, zwłaszcza w odniesieniu do innych grup sektora publicznego.

Wszystkim rekomendujemy opracowane przez nas “Konkrety dla kultury”, tj. rekomendacje dotyczące zmian w kulturze, które ogłosiliśmy w maju tego roku z okazji Dnia Działacza Kultury.

O efektach naszych wystąpień niezwłocznie poinformujemy. 

Życzymy wszystkiego dobrego w Nowym Roku!

Treść wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Treść wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza
Treść wystąpienia do Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
Treść wystąpienia do Ministry do spraw Równości Katarzyny Kotuli
Nasze rekomendacje czyli “Konkrety dla kultury”
Scroll to Top
Skip to content