Kolejne Walne Zebranie za nami!

Odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury.

W poniedziałek 20 maja 2024 r. w Miejskim Ośrodku Kultury Stary Młyn w Zgierzu (woj. łódzkie) odbyło Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury. Spotkanie otworzyła dyrektorka Starego Młyna i jedna z liderek Stowarzyszenia Karolina Miżyńska, która przybliżyła historię Starego Młyna, a także przypomniała, że reaktywacja stowarzyszenia rozpoczęła się w 2022 r. Zgierzu podczas spotkania zrealizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Paweł Kamiński, prezes Stowarzyszenia zrelacjonował działalność organizacji w ostatnim roku. W 2023 r. stowarzyszenie wybrało nowe władze i aktywizowało działalność. W ub. roku zmieniona została również nazwa i statut stowarzyszenia poprzez uwzględnienie feminatywów. Wśród kamieni milowych w działalności stowarzyszenia wymienić można ogłoszenie przy okazji Dnia Działacza Kultury „Konkretów dla kultury”, czyli listy rekomendacji zmian systemowych w kulturze oraz opracowanie i doprowadzenie do złożenia w Sejmie RP w marcu 2024 r. projektu ustawy przywracającej trzynaste pensje w instytucjach kultury.

Podczas Walnego Zebrania dokonano również zmian w organach stowarzyszenia. W Zarządzie Agnieszkę Pytlik zastąpił Łukasz Molski. W związku z wejściem Łukasza Molskiego w skład Zarządu skład Komisji Rewizyjnej uzupełniono o Michała Poniewskiego.

W trakcie dyskusji podkreślano aktywność stowarzyszenia w działaniach na rzecz środowiska zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Zaprezentowano również projekt “Konkretów dla kultury+”, czyli kolejnej listy rekomendacji zmian systemowych w kulturze, które zostaną zaprezentowane 29 maja tj. w Dniu Działacza Kultury.

Scroll to Top
Skip to content