Spotkajmy się w Zgierzu!

Na podstawie § 16 Statutu Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków i Członkiń, które odbędzie się w dniu 20 maja (poniedziałek) 2024 r. o godz. 11:00 w Starym Młynie, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu, ul. Długa 41 A, 95-100 Zgierz.

W przypadku braku co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Walne Zebranie Członków i Członkiń odbędzie się w drugim terminie tj. tego samego dnia o godz. 11:30 – zgodnie z § 13 Statutu.

Proponowany – ramowy – porządek Walnego Zebrania Członków i Członkiń (WZCiC) przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i Członkiń.

2. Wybór Przewodniczącego/ Przewodniczącej WZCiC.

3. Uchwalenie porządku WZCiC .

4. Dyskusja.

5. Podjęcie uchwał.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie WZC.

Po zamknięciu obrad, jeśli będzie taka potrzeba, zagwarantujemy Wam przestrzeń do  sieciowania, small talks i bardziej nieformalnego spędzenia czasu.

Będziemy na Was czekać już od godz. 10:00 w kawiarni MŁYNEK, na parterze Starego Młyna. Osoby, które zdecydują się przyjechać w weekend – zapraszamy do kontaktu tutaj, poprzez wiadomość prywatną. Karolina Miżyńska, która będzie nas gościć w swojej instytucji pozostaje do dyspozycji w sprawie noclegów, czy spaceru po mieście, które słynie z unikatowego układu urbanistycznego oraz perły architektury drewnianej – Parku Kulturowego „Miasto Tkaczy”. Mamy nadzieję, że tak jak Stary Młyn był miejscem, gdzie odrodziło się nasze stowarzyszenia i jego idea, tak stanie się 20 maja miejscem, gdzie wreszcie będziemy mogli się spotkać i poznać osobiście w większym gronie.

Z powodów organizacyjnych osoby, które zamierzają wziąć udział w walnym zebraniu prosimy o wypełnienie formularza.

Fot. Łukasz Gryzio
Scroll to Top
Skip to content